Pengimbang Persamaan Kimia Al2O3 + NaOH = Al(OH)3 + Na2O

Persamaan Kimia Seimbang

Al2O3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2O

Reaction Information

Aluminium Oxide + Sodium Hydroxide = Aluminium Hydroxide + Sodium Oxide
Jenis Tindakbalas

Sesaran Berganda (Metatesis)

Reaktan
  • Aluminium Oxide (Al2O3)
  • Sodium Hydroxide (NaOH)
Produk
  • Aluminium Hydroxide (Al(OH)3)
  • Sodium Oxide (Na2O)

Arahan

Untuk mengimbangi persamaan kimia, masukkan persamaan tindakbalas kimia dan tekan butang Imbangkan. Persamaan seimbang akan muncul di atas.

  • Gunakan huruf besar untuk aksara pertama dalam elemen dan huruf kecil untuk aksara kedua. Contoh: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Cas ionik belum lagi disokong dan akan diabaikan.
  • Gantikan kumpulan yang kekal dalam kompaun untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O tidak akan seimbang, tetapi XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O akan seimbang.
  • Keadaan kompaun [seperti (s) (aq) atau (g)] tidak diperlukan.
  • Anda boleh menggunakan tanda kurung () atau braket [].

Bagaimana Untuk Menyeimbangkan Persamaan

Baca artikel kami mengenai bagaimana untuk mengimbangi persamaan kimia atau minta bantuan dalam chat kami.

You can also ask for help in our forums.