Pengimbang Persamaan Kimia HCl + Li3PO4 = LiCl + H3PO4

Persamaan Kimia Seimbang

3HCl + Li3PO4 = 3LiCl + H3PO4

Reaction Information

Jenis Tindakbalas

Sesaran Berganda (Metatesis)

Reaktan
 • Hydrochloric Acid (HCl)
  Hydrogen Chloride
 • Li3PO4
Produk
 • Lithium Chloride (LiCl)
 • Phosphoric Acid (H3PO4)

Arahan

Untuk mengimbangi persamaan kimia, masukkan persamaan tindakbalas kimia dan tekan butang Imbangkan. Persamaan seimbang akan muncul di atas.

 • Gunakan huruf besar untuk aksara pertama dalam elemen dan huruf kecil untuk aksara kedua. Contoh: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
 • Cas ionik belum lagi disokong dan akan diabaikan.
 • Gantikan kumpulan yang kekal dalam kompaun untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O tidak akan seimbang, tetapi XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O akan seimbang.
 • Keadaan kompaun [seperti (s) (aq) atau (g)] tidak diperlukan.
 • Anda boleh menggunakan tanda kurung () atau braket [].

Bagaimana Untuk Menyeimbangkan Persamaan

Baca artikel kami mengenai bagaimana untuk mengimbangi persamaan kimia atau minta bantuan dalam chat kami.

You can also ask for help in our forums.