Undang-Undang Gas Kombinasi (Perubahan) (Pi * Vi / Ti = Pf * Vf / Tf) Penyelesai Persamaan

Selesaikan untuk sebarang angkubah (Pi, Vi, Ti, Pf, Vf, Tf) persamaan (Pi * Vi / Ti = Pf * Vf / Tf) di dalam Undang-Undang Gas Kombinasi (Perubahan).

Masukkan semua nilai yang dikenalpasti dalam unit yang betul dan klik selesaikan untuk mengira nilai-nilai yang lain.

kPa
L
K
kPa
L
K