Pengimbang Persamaan Kimia Na2SO4 + NaOH = Na + (SO4)OH

Persamaan Kimia Seimbang

Na2SO4 + NaOH = 3Na + (SO4)OH

Reaction Information

Jenis Tindakbalas

Sesaran Berganda (Metatesis)

Reaktan
 • Salt Cake (Na2SO4)
  Sodium Sulfate
 • Sodium Hydroxide (NaOH)
Produk
 • Sodium (Na)
 • (SO4)OH

Arahan

Untuk mengimbangi persamaan kimia, masukkan persamaan tindakbalas kimia dan tekan butang Imbangkan. Persamaan seimbang akan muncul di atas.

 • Gunakan huruf besar untuk aksara pertama dalam elemen dan huruf kecil untuk aksara kedua. Contoh: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
 • Cas ionik belum lagi disokong dan akan diabaikan.
 • Gantikan kumpulan yang kekal dalam kompaun untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O tidak akan seimbang, tetapi XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O akan seimbang.
 • Keadaan kompaun [seperti (s) (aq) atau (g)] tidak diperlukan.
 • Anda boleh menggunakan tanda kurung () atau braket [].

Bagaimana Untuk Menyeimbangkan Persamaan

Baca artikel kami mengenai bagaimana untuk mengimbangi persamaan kimia atau minta bantuan dalam chat kami.

You can also ask for help in our forums.