Pengimbang Persamaan Kimia Ti(OH)4 + H3BO3 = Ti3(BO3)4 + H2O

Persamaan Kimia Seimbang

3Ti(OH)4 + 4H3BO3 = Ti3(BO3)4 + 12H2O

Reaction Information

Jenis Tindakbalas

Sesaran Berganda (Asas-Asid)

Reaktan
  • Ti(OH)4
  • Boric Acid (H3BO3)
Produk
  • Ti3(BO3)4
  • Water (H2O)

Arahan

Untuk mengimbangi persamaan kimia, masukkan persamaan tindakbalas kimia dan tekan butang Imbangkan. Persamaan seimbang akan muncul di atas.

  • Gunakan huruf besar untuk aksara pertama dalam elemen dan huruf kecil untuk aksara kedua. Contoh: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Cas ionik belum lagi disokong dan akan diabaikan.
  • Gantikan kumpulan yang kekal dalam kompaun untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O tidak akan seimbang, tetapi XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O akan seimbang.
  • Keadaan kompaun [seperti (s) (aq) atau (g)] tidak diperlukan.
  • Anda boleh menggunakan tanda kurung () atau braket [].

Bagaimana Untuk Menyeimbangkan Persamaan

Baca artikel kami mengenai bagaimana untuk mengimbangi persamaan kimia atau minta bantuan dalam chat kami.

You can also ask for help in our forums.