Pemindahan Haba (Q = m * C * dT) Penyelesai Persamaan

Selesaikan untuk sebarang angkubah (Q, m, C, dT) persamaan (Q = m * C * dT) di dalam Pemindahan Haba.

Masukkan semua nilai yang dikenalpasti dalam unit yang betul dan klik selesaikan untuk mengira nilai-nilai yang lain.

J
kg
J/kg*K
Kelvin