Mol (m = n * Ar) Penyelesai Persamaan

Selesaikan untuk sebarang angkubah (m, n, Ar) persamaan (m = n * Ar) di dalam Mol .

Masukkan semua nilai yang dikenalpasti dalam unit yang betul dan klik selesaikan untuk mengira nilai-nilai yang lain.

Grams
Moles
amu